Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanuje i przestrzegam prawa Użytkowników do prywatności. Poniżej znajdują się informacje istotne dla Użytkowników na temat tego, w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje o Użytkownikach platformy optimalbalance.eu (Platformy) oraz w jaki sposób dbam o ochronę danych osobowych Użytkowników Portalu, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne. 

Wszelkie pojęcia używane w niniejszym dokumencie będą miały takie znaczenie, jakie nadano im w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w Platformie optimalbalance.eu

I. Polityka ochrony danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Platformy optimalbalance.eu

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane w zasobach Platformy optimalbalance.eu zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Rejestracja w Platformie nie jest obowiązkowa, co oznacza, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika jest niezbędne do zarejestrowania Konta Użytkownika oraz skorzystania z usługi Newsletter. W celu ułatwienia skorzystania z niektórych usług dostępnych na Platformy, formularze zaproponowane na dedykowanych stronach mogą wskazywać inne dane osobowe, których przekazanie jest niezbędne w celu skorzystania z usługi zaproponowanej w Platformie. W tym celu Użytkownik wyraża zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby skorzystania z określonych usług, co oznacza, że podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez optimalbalance.eu wyłącznie do kontaktów z Użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

Zakres danych

Na potrzeby świadczenia usług Platformy przetwarzane są dane osobowe Użytkowników, w szczególności są to: adres e-mail, imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer NIP, nr telefonu, kraj pochodzenia. Dodatkowo na Portalu zbieramy także informacje zawarte logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji demograficznych dotyczących odwiedzających Portal.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest: 

Gabinet Fizjoterapii i Rehabilitacji „Optimal Balance”
ul. Waryńskiego 32-36 86-300 Grudziądz

NIP 8761928033

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Gabinet Fizjoterapii i Rehabilitacji „Optimal Balance” za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Gabinet Fizjoterapii i Rehabilitacji „Optimal Balance” może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi Użytkowników, dla celów świadczenia Usług, zgłaszania reklamacji, odstąpienia od umowy świadczenia Usług oraz komunikacji z Użytkownikami, którzy zgłosili reklamację lub złożyli oświadczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia Usług.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych Gabinet Fizjoterapii i Rehabilitacji „Optimal Balance”. Całkowite usunięcie adresu poczty elektronicznej podanego w ramach usługi Newsletter wymaga połączenia się ze stroną Gabinet Fizjoterapii i Rehabilitacji „Optimal Balance” przy pomocy adresu internetowego (tzw. „odnośnika”) znajdującego się na końcu każdej wiadomości przesyłanej w ramach wykonania usługi.

Każdy Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu korzystania z usług dostępnych na Portalu, może się zwrócić bezpośrednio do Gabinetu Fizjoterapii i Rehabilitacji „Optimal Balance” z prośbą o umożliwienie dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także skorzystania z możliwości przenoszenia danych.

W celu skorzystania z możliwości realizacji uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych każda osoba, której dane przetwarzane są w ramach świadczenia usług na Platformy, może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail rafał.wolff@op.pl ,a także pocztą tradycyjną pod adresem Gabinet Fizjoterapii i Rehabilitacji „Optimal Balance” ul. Waryńskiego 32-36, 86-300 Grudziądz, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”.

Użytkownik ma również możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Dla celów bezpieczeństwa w razie podejrzenia, że Konto Użytkownika mogło zostać naruszone, np. poprzez nieuprawniony dostęp do loginu i hasła służących do logowania na Platformie, należy niezwłocznie skontaktować się obsługą administracyjną Platformy pod adresem e-mail rafał.wolff@op.pl

Gabinet Fizjoterapii i Rehabilitacji „Optimal Balance” nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim. Dane, jakie Gabinet Fizjoterapii i Rehabilitacji „Optimal Balance” może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników. Ze względów technicznych Gabinet Fizjoterapii i Rehabilitacji „Optimal Balance” może powierzyć przetwarzanie, w myśl art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania.

Korzystanie z wybranych Usług wymaga wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych podczas rejestracji Konta Użytkownika, a także formularzy wypełnianych przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do niektórych z wybranych Usług. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w ramach Platformy nie są poddawane profilowaniu, poza wykorzystywaniem plików cookies na potrzeby wyświetlania Użytkownikom dostosowanych do nich reklam. Więcej informacji o możliwości wyłączenia plików cookies w Polityce Cookies.

Ochrona przetwarzanych danych osobowych

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Gabinet Fizjoterapii i Rehabilitacji „Optimal Balance” wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności Użytkowników. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek Platformy dane osobowe Użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych w zgodnie z art. 29 RODO.

Udostępnianie danych osobowych

Administrator danych nie przekazuje bez podstawy prawnej (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych Użytkowników Platformy osobom trzecim. Dane, jakie Administrator może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników. Ze względów technicznych Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania, w szczególności może sukcesywnie, wraz z ich napływem, przekazywać adresy poczty elektronicznej, podawane przy zgłaszaniu chęci otrzymywania Newslettera, w celu realizowania przez udostępniany przez nią program komputerowy przesyłu wiadomości w ramach usługi Newsletter.

Ochrona transmisji

Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

II. Polityka Cookies

Pliki Cookies

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Platformy Gabinet Fizjoterapii i Rehabilitacji „Optimal Balance”z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Waryńskiego 32-36, 86-300 Grudziądz. Platforma optimalbalance.eu nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy (np. komputerze, smartfonie, tablecie) oraz przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Platformy. Ciasteczka pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył, czyli w tym wypadku Gabinet Fizjoterapii i Rehabilitacji „Optimal Balance”. Pliki cookies zamieszczane przez Gabinet Fizjoterapii i Rehabilitacji „Optimal Balance” zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Cele w jakich stosowane są pliki cookies

Gabinet Fizjoterapii i Rehabilitacji „Optimal Balance” korzysta z plików cookies w celach: 

 • dostosowania zawartości stron internetowych Platformy do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Platformy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Platformy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • zapamiętania podejmowanych przez Użytkownika interakcji np. udzielonych odpowiedzi przy przeprowadzanych sondach internetowych;
 • dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Rodzaje plików cookies

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, w Platformie stosowane są następujące rodzaje: 

 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Platformy, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach portalu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Platformy;
 • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Platformy;
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • statystyczne służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych;
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies pochodzących z Platformy w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu, np. laptop, tablet, smartfon.

W Przeglądarkach internetowych domyślnie dopuszcza się przechowywanie plików cookies na urządzeniu z którego korzysta Użytkownik. W każdym czasie można dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Platformy.

Warto pamiętać, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Platformy.

Każdy Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień przeglądarki, tak aby pliki cookies nie były zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Funkcjonalność taka dostępna jest w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Poniżej wskazano adresy stron opisujących wyłączenie lub zmianę ustawień dla przykładowych przeglądarek internetowych:

Na Platformie mogą znajdować się przekierowania do stron internetowych będących własnością i obsługiwanych przez podmioty zewnętrzne (takie jak: Facebook, Google+, YouTube, LinkedIn lub Twitter). Strony internetowe podmiotów zewnętrznych mają własne zasady dotyczące prywatności i prawdopodobnie korzystają z plików cookies, dlatego warto pamiętać o zapoznaniu się z tymi zasadami. Gabinet Fizjoterapii i Rehabilitacji „Optimal Balance” nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki są umieszczone na stronach serwisów w Platformie.

Niektóre informacje pochodzące z plików cookies zamieszczanych w urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy są udostępniane podmiotom współpracującym z Gabinet Fizjoterapii i Rehabilitacji „Optimal Balance” w zakresie usług reklamowych oferowanych na stronach Platformy. Celem udostępniania im tych informacji jest prowadzenie statystyki wyświetleń reklam oraz kliknięć w reklamę w celu umożliwienia monitorowania skuteczności reklam.

Strony internetowe Platformy wykorzystują wymienione poniżej systemy analityczno-reklamowe. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych na rzecz poprawy jakości działania Platformy powinien przejść do odpowiedniego narzędzia prywatności i skorzystać z udostępnionych możliwości zarządzania usługami prywatności.

Wszystkie systemy reklamowe oraz większość systemów analitycznych realizowanych jest na Platformie z wykorzystaniem narzędzi firmy GetResponse. Działania reklamowe oraz ankiety wyświetlające się Użytkownikowi podczas przeglądania poszczególnych stron na Platformie nie wymagają zidentyfikowania takiego Użytkownika. Pomimo tego Gabinet Fizjoterapii i Rehabilitacji „Optimal Balance” pozostawia Użytkownikowi Platformy możliwość skorzystania z narzędzia prywatności GetResponse, poprzez wybranie opcji: https://www.getresponse.pl/informacje-prawne

Użytkownik, w celu zrealizowania praw o których mowa w art. 15-20 RODO, w odniesieniu do plików cookies ma również możliwość usunięcia ich poprzez przesłanie takiej prośby na adres rafał.wolff@op.pl wraz z dodatkowymi informacjami go identyfikującymi, to znaczy z numerem identyfikującym pliki cookies pochodzące z domeny Gabinet Fizjoterapii i Rehabilitacji „Optimal Balance” pozostawione w urządzeniu końcowym Użytkownika.

W celu poprawy jakości technicznej stron na Platformie wykorzystywane są także narzędzia analityczne firmy Google. Jeżeli Użytkownik nie chce aby jego dane osobowe w przyszłości były przetwarzane w systemach Google, może skorzystać z narzędzia Google i wybrać opcję: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.